CHIPTUNING 

· Co je to vlastně chiptuning?

Pokud se chceme bavit o opravdovém Chiptuningu tak bude řeč o optimalizaci sítě charakteristik. To znamená že dojde k malé změně softwaru v řídící jednotce motoru.
Všechny nové řídící jednotky obsahují přepisovatelnou paměť, neboli Eprom.
V této paměti jsou uloženy údaje o parametrech řídící jednotky. S těmito daty pracují motorový vývojáři. Pomocí nejmodernější techniky se tyto data přenesou do počítače, přepracují a následně nahrají zpět do paměti řídící jednotky.
Tato optimalizace hodnot veškerých řídících parametrů je velice individuální záležitost. Přináší rovnoměrnější chod motoru a lineární nárůst výkonu, ale na druhé straně i ekonomičtější a také ekologicky přijatelné provozní podmínky. V silničním provozu je možný nárůst výkonu až o 20%(kW/Ps) a kroutícího momentu až o 25%(Nm). Nárůst kroutícího momentu umožňuje jiný režim řazení a tím i snížení spotřeby až o 20%. Samozřejmě že optimalizací sítě charakteristik v řídící jednotce je možné také zvýšit výkon o více než 20%.

· Proč se optimalizuje?

Bohužel toto charakteristické pole je výsledkem kompromisu prakticky pro celý svět. V různých zemích jsou různě přísné normy pro emise, někde se určuje výše pojistného podle výkonu motoru, jinde mají nekvalitní palivo, nebo delší servisní intervaly. Automobily jsou vyráběny v mnohatisícových sériích a toto charakteristické pole je nastaveno s ohledem na všechny automobily. Využití veškerých skrytých rezerv je pro výrobce nezajímavé z hlediska minimalizace nákladů sériové výroby. Což pro nás problém není a dokážeme sériový software upravit tak, že dokáže vlastnosti motoru využívat více než jen na sériových 50%...

· Vydrží to motor? Jak se změní jeho životnost a spotřeba?

Při vysvětlování této problematiky budeme vycházet z jednoduchých zákonitostí. Motor je složený z množství součástek, které vykonávají kruhový nebo přímočarý pohyb. Tyto pohyblivé části v konečném důsledku určují životnost motoru. Ložiska, případně pístní kroužky, jsou dimenzovány na určitý počet cyklů (otáček). Při shodných provozních podmínkách platí pro každý motor, že čím více cyklů (otáček) vykoná, tím je opotřebovanější. To znamená, že pokud chceme, aby motor vydržel co nejdéle, měl by vykonat co nejméně cyklů. Pro ilustraci uvedeme příklad:

Představme si dva shodné automobily jedoucí po té samé cestě. Vozidlo A má upravený motor, vozidlo B má motor sériový. Obě dvě vozidla jedou shodnou rychlostí 100 km/hod a mají shodné otáčky 3000 ot/min na 4 převodovém stupni... V tom začne silnice stoupat a jízdní odpor stoupne natolik, že vozidlo B s neupraveným motorem musí přeřadit na nižší převodový stupeň, pokud chce jet i nadále shodnou rychlostí.
Motor vozidla A i B při rychlosti 100 km/hod na 4 převodový stupeň udělá na dráze 100 km 180.000 otáček za hodinu. Vozidlo B se sériovým motorem při podřazení na 3 rychlostí stupeň zvýšilo otáčky motoru na 4000 ot/min, a proto na dráze 100 km dlouhé jeho motor udělá 240.000 otáček za hodinu namísto 180.000 otáček.

Samozřejmě je rozdíl i ve spotřebě paliva. Při větším počtu otáček je přímo úměrné více nasávacích cyklů. Z toho vyplývá, že jestliže byl motor upravený "s rozumem" v rámci jeho konstrukčních možností (motory jsou standardně upravovány na 70 až 80% jejich možností), nemůže se snížit jeho životnost! Při stejném stylu jízdy jako před tuningem se spotřeba paliva nezvýší, naopak u většiny automobilů se ještě sníží o cca 2 - 3%, dokonce u vozidel s turbodmychadly o ještě vyšší hodnoty. Samozřejmě v režimu jízdy, kdy využíváte zvýšený výkon motoru, je spotřeba vyšší, protože platí vyšší výkon = více paliva.

 · Jak je to se zárukou u nových vozů?

V autorizovaném servisu, kam jezdíte na pravidelné prohlídky, nejsou schopni žádnou diagnostikou zjistit, že je řídící jednotka upravená. Celá úprava je zjistitelná pouze jízdní zkouškou. Pro případ, pokud by se u nového motoru něco porouchalo a zákazník měl obavy, že by to autorizovaný servis mohl svádět na chiptuning, je Váš originální software zálohován a jsme schopni před reklamací vrátit řídící jednotku "na počkání" do původního stavu.

 *Pro bližší informace nás kontaktujte*